гр. Павел Баня

Д-р Йордан Гечев бе награден с благодарствен сертификат по случай „35 години академично образование по УНГ болести в Стара Загора“ от професор Валентин Стоянов

Pin It on Pinterest