гр. Павел Баня

д-р Чобанова и д-р Ковачева работещи в МЦ Павел баня ООД, получиха награди за дългогодишен принос от районна лекарска колегия стара Загора, 2021г.

Pin It on Pinterest