гр. Павел Баня
Методът на подводна екстензия – метод на проф. Георги Гечев, се прилага в курорта Павел баня от 1973 г. – повече от 45 години!

Клиника за рехабилитация „д-р Гечеви“ е притежател на търговска марка на ЕС СТМ012843199 „ПО ГЕЧЕВ GECHEV’S APPROACH“, която е регистрирана в Служба на ЕС за интелектуална собственост, Аликанте, Испания, бивше Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (ОНІМ) за стоки и услуги в класове 5, 10, 11, 35, 37, 41 и 44 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Методиката се базира на 3 основни ортопедични принципа:

  1. Гръбначният стълб да се релаксира (отпусне) заедно с цялата мускулатура на тялото, за да се избегне болезненото й изопване по време на следващата стъпка. Целта се постига чрез цялостно потапяне на тялото в минерална вода с помощта на специални екстензионни съоръжения.
  2. Екстензията да се извършва с максимална тяга, която болният добре понася, и то в анталгична (обезболяваща) поза. Тази поза в 95% от случаите е на гръб със свити крака /Уйлямсово положение/.
  3. След екстензията да се осигури обездвижване в същата поза до 2-3 седмици.

По този начин нервно-тъканните елементи в гръбначния стълб се освобождават от притискане, започват да функционират нормално и процесът на възстановяване протича по-бързо в сравнение с лечението, което включва много процедури или медикаменти, без да се осигурят условия за коригиране на дисковия дефект.

Pin It on Pinterest

Share This