гр. Павел Баня

Д-р Гергана Гечева

Д-р Гергана Гечева  е родена  през 1986 год. в гр. Казанлък. През 2005 год. завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в град Стара Загора с интензивно изучаване на английски и френски език, а през периода 2005 – 2006 започва медицинското си образование в УМСА, гр. Полтава, Украйна. През 2011 год. се дипломира  във УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, България.

Следдипломната й квалификация и лекарският й стаж протичат в следните болнични заведения:

2012 – 2014 год. – Специализация по Физикална и рехабилитационна медицина  към УМБАЛ    „Д-р Георги Странски“ в гр. Плевен

2012 – 2014 год. – лекар – ординатор по спешна медицина във ФСМП, гр. Казанлък

2012 год. – досега – лекар по ФРМ в МЦ „Павел баня“ ЕООД, гр. Павел баня

2013 год. – преминава курс по Спешна медицина към УМБАЛСМ „ Пирогов“

2014 – 2015 год. – Специализация по Физикална и рехабилитационна медицина  към УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“, гр. Стара Загора

2015 – 2016 год. работи и специализира като чуждестранен стипендиант към болница „ХАДАССА“, Йерусалим , Израел в Отделението по Рехабилитация;

2015 год. – започва работа по дисертация на тема „Changes in electromyographic activity after botulinum toxin injection of the rectus femoris in patients with hemiparesis walking with stiff knee gait“

01.03.2016 – 30.04.2016 год. преминава двумесечен курс на специализация по Физикална медицина към УМБАЛ „Александровска“  ЕАД в гр. София.

2016 год. –  Придобива специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“

Д-р Гергана Гечева е участник в множество семинари и конгреси в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, а от 2016 год. е лектор по  дисциплината  „Водолечител“ към  ПГРХ,  Павел баня.

Pin It on Pinterest

Share This