гр. Павел Баня

проф. Георги Гечев

   Проф. Георги Гечев е роден на 28.01.1934 г. в с. Добри дял, Великотърновско. Завършва гимназия в гр. Казанлък, а през 1959 г. завършва Медицинската Академия, след което започва да работи като участъков лекар в с. Ръжена, Казанлъшко – там работи до 1965 г. , когато кандидаттва за Главен лекар на Балнеосанаториума и бива назначен.
Първоначално полага много усилия за квалификацията си по неврология. Издържа успешно кандидатски минимум и 1 г. стаж по неврология / 1970 г. в Института по неврология на 4-ти км./ В последствие работи по кандидатска дисертация по физикалтна медицина с тематика „Подводно екстензионно лечение на дисковите хернии“, която защитава през 1975 г. Това дава път на новото виждане в медицината за т.нар. „ишиас“. Болните от ишиас са се връщали от Павел Баня като противопоказни поради много горещи процедури, с които се товарели. Постепенно успеваемостта при лечението им се разпространява и сред болните, и в медицинските среди. Екстензионната маса, която проф. Гечев създава за лечениена дискови хернии е призната за рационализация и добива популярност със Заповед на Министерството на Здравеопазването от 1976 г. като „Екстензия по Гечев“ и се прилага в много болници и курорти за лечение в страната. В лечебните заведения в курорта Павел Баня, се ползват над 20 екстензионни маси, които обслужват над 240 болни на ден. Екстензионната процедура, ведно с носене на ортопедичния колан „по Гечев“ дават почти 100% повлияване на увредените гръбначно-мозъчни коренчета в гръбначния стълб.

   Павел баня става популярна с високата си успеваемост при лечение на болните с дискова болест, което увеличава търсенето на легла. През тези години Павел Баня става град и средище на международни симпозиуми и две национални Конференции по физикална медицина.
Почти ежегодно тук се провеждат симпозиуми за невролози, физиотерапевти, ортопеди, неврохирурзи, ревматолози и други специалисти по дисковата болест.
Синовете на проф. Гечев /д-р Йордан Гечев и д-р Антонин Гечев/ поемат по трудния път на медицината и дават голям принос в практическата и научна медицина като специалисти и автори на медицински научни разработки.
Д-р Йордан Гечев е автор на книгата „Основи на общата вертебрология“, а д-р Антонин Гечев дмн, защитава кандидатска работа. Внуците му – Гергана Гечева и Стоимен Гечев също поемат по пътя на физиотерпията.
През 1995 г. проф. Георги Гечев е избран за старши научен сътрудник втора степен от Специализирания научен съвет по хирургия, ортопедия и неврохирургия. За оригинални научни публикации, е приет през 1994 г. за член на Ню Йоркската Академия на науките. Същата година защитава докторска дисертация по неврология на тема „Клинико-електрофизиологични изследвания в динамката на паретичните явления при вертеброгенните радикулити след физикално консервативно лечение“.
През 2009 г., във връзка със 75-годишния му юбилей е удостоен със званието „Почетен гражданин на Павел Баня“ – за изключителни заслуги в областта на здравеопазването и развитието на Павел Баня като балнеоложки център.
Оставайки на работа след пенсионирането си като консултант в санаториума, спомага за развитието на курорта и рехабилитацията в национален мащаб.

Починал на 5 юни 2018 г.

Pin It on Pinterest

Share This