гр. Павел Баня

Д-р Стоимен Гечев

Д-р Стоимен Гечев – собственик на клиниката и медицински управител на МЦ „Павел баня“ ООД

Завършва Гимназия с Преподаване на Чужди Езици  „Ромен Ролан“  гр.Стара Загора и медицина в Медицински Университет София. През 2020г придобива специалиалност  „Физикална и рехабилитационна медицина“. През 2018г завършва втора магистърска степен по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицински университет София.

Освен в Клиниката, работи в Медицински център „Павел баня“ в гр. Павел Баня, в Медицински център „Мазалат“, гр. Казанлък и като асистент-лектор по специалността „Физиотерапия“ в Бургаски университет „Д-р Асен Златаров“.

Д-р Стоимен Гечев участва в конгреси и семинари в областта на физикалната и рехабилитационна медицина. Работил е като лекар-ординатор по спешна медицина във ФСМП гр.Казанлък и като лектор  по  дисциплината  „Водолечител“ към  Професионална гимназия по хотелиерство и ресторантьорство в гр. Павел баня.

Pin It on Pinterest

Share This