гр. Павел Баня

Д-р Йордан Гечев

/Honorary Professor of The International
Medical Assotiation „Bulgaria“(IMAB)/

ОБРАЗОВАНИЕ:

1979 г. – завършено средно образование в Гимназия с преподаване на френски език “Ромен Ролан” гр. Стара Загора.
1989 г. – завършено висше образование във ВМИ Стара Загора – специалност медицина.
2010 г. – завършено висше образование /магистърска степен/ – “Стопанско управление – здравен мениджмънт”.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

1990 г. – “Съвременни методи за спешна реанимация и интензивно лечение”.
1993 г.– призната специалност – “Физиотерапия, курортология и рехабилитация” – ВМИ София.
1993 г. – “Отоневрология” – ВМИ София.
1994 г. – “Доплерова сонография” – ВМИ София.
1995 г. – основен курс по “Обща медицина”- ВМИ Пловдив.
1995 г. – придобита правоспособност – „Мануален терапевт” – ВМИ София.

1996 г. – “Отоневрология” – ВМИ София.
1997 г. – “Патофизиология и лечение на болката” – ВМИ София.
1999 г. – придобита правоспособност – „Мануална вертебротерапия” – ВМИ София.
2000 г. – Обучителен курс “Ултразвук в медицината” – ВМИ София.
2000 г. – “Главоболие, диагностика и терапевтични проблеми” – ВМИ София.
2001 г. – Специализация по Доплерова сонография – “Каротидна стеноза” – ВМИ София и т.н.

МЕСТОРАБОТА:

1989 – 1993 г. – лекар-ординатор при Санаторно Курортен Комплекс гр. Павел баня.
1993 – 2003 г. –  началник отделение в Специализираната болница за рехабилитация – НК-ЕАД филиал Павел баня.
2003 – 2014 г. – управител на  Медицински център „Павел баня” ЕООД гр. Павел баня.
От 2014 г. Директор на Специализирана болница за рехабилитация филиал 0

ЧЛЕНСТВО:

  • Български лекарски съюз.
  • Член на Управителния Съвет на Асоциацията по Физикална и рехабилитационна медицина.
  • Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система.
  • Българска Асоциация по подземни води.
  • Ротари клуб Казанлък.
  • Почетен професор на Международната Медицинска Асоциация ( IMA )

Автор на многобройни научни публикации в страната и чужбина.

Автор на учебника “Основи на общата вертебрология”, номиниран през същата година за: “Медицинска книга на 2002 годината” и удостоен с грамота: „За авторски принос в медицинската литература”.

От началото на кариерата си, повече от 20 г., прилага в оригинал и усъвършенства уникалната за България методика /създадена от неговия баща – проф. Георги Гечев /за лечение на дисковите хернии – ПОДВОДНА ЕКСТЕНЗИЯ.

 

Pin It on Pinterest

Share This