гр. Павел Баня

Д-р Стоимен Гечев

Д-р Стоимен Гечев – собственик на клиниката е завършил ГПЧЕ Ромен Ролан Стара Загора и медицина в МУ София, лекар-специализант по Физикална и рехабилитационна медицина.

Освен в Клиниката, работи в Медицински център Павел баня в гр. Павел Баня, в МЦ Мазалат, гр. Казанлък и  като Лекар – ординатор по спешна медицина във ФСМП, гр. Казанлък.

Д-р Стоимен Гечев участва в конгреси и семинари в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, основен лектор е и по  дисциплината  „Водолечител“ към  ПГРХ,  Павел баня.

Pin It on Pinterest

Share This