гр. Павел Баня

Лекувани заболявания

Лечебните процедури се назначават след преглед от лекар – специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

ПОКАЗАНИЯ за прилагане на физиотерапия

Наблюденията на нашите лекари-специалисти съвпадат със световните проучвания, че няма човек над 45 годишна възраст, който поне веднъж в живота си да не е изпитвал болки във врата, гърба или кръста. Поради тази причина прилагаме най-новите световни тснденции в рехабилитационната медицина, както и сме разработили оригинални, собствени лечебни и възстановителни методики:

Гръбначните заболявания

Дискова херния, радикуалгии /болки по хода на нервните коренчета/, спондилози – болки от износване ставите на гръбначния стълб, болест на Бехтерев и пр.  С най-голям успех до: 85 – 95 % при нас се повлияват положително

Последиците от хиподинамият – обездвижването

при съвременния човек, най-вече при седящите професии – болки и скованост във врата, гърба и кръста; тилно и шийно главоболие; вертебро-базиларна инсуфиценция – световъртежи, двойно виждане, шум в ушите и т.н. 80 – 90 % се повлияват положително

Мускулни и ставни контрактури

При нас се възстановяват от 85 – до 100% след счупвания на крайници, както и след поставяне на изкуствени стави.

Имаме и дългогодишен опит при възстановяването на пациенти прекарали заболявания на централната или периферната нервна система.

Дегенеративни ставни заболявания:

Коксартроза, гонартроза и пр.  – постигаме много добри резултати –  до 50 – 60 % удължаване на ремисията и намаляване на болките.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

Лечебните процедури се назначават след преглед от лекар – специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

При постъпването е необходимо да се предостави медицинска документация: история на заболяването, изследвания: рентгенографии, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, електромиография и др.

Не се приемат при нас болни със:

  1. Съдови поражения на главния мозък (след инсултни състояния).
  2. Епилепсия, туберкулоза, анемии, цирози, тежък диабет, кръвоизливи.
  3. Сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация.
  4. Тумори от всички видове.
  5. Болни с декубитални рани и тазово-резорвоарни смущения.
  6. Психични разстройства.
  7. Тежки белодробни заболявания (астма, емфизем, абсцес и др.).
  8. Кожни и венерични болести.
  9. Не се приемат самостоятелно деца под 18 години.
  10. Не се приемат гости, които не могат да се облужват сами.

Pin It on Pinterest

Share This